Prva stran pogodbe: • KUPEC: Naziv vašega poslovnega subjekta, npr. FIRMA d.o.o. ali Miha Novak, s.p..
 • ULICA: Naslov vašega poslovnega subjekta.
 • ŠTEVILKA: Številka ulice vašega poslovnega subjekta.
 • POŠTNA ŠTEVILKA: Kraj vašega poslovnega subjekta.
 • KRAJ: Kraj vašega poslovnega subjekta.
 • DŠ/ID za DDV: davčna številka vašega poslovnega subjekta.
 • GSM številka: Številka telefona na katero vas lahko kontaktiramo v primeru poteka pogodbe, nujnih nadgradnjah aplikacije,....
 • E-POŠTA: E-pošta na katero vas lahko kontaktiramo v primeru poteka pogodbe, nujnih nadgradnjah aplikacije, novostih s področja davčne zakonodaje, same aplikacije,.... • OZNAKA POSLOVNEGA PROSTORA: Tukaj vpišete oznako vaše poslovne enote, npr. AVTOPRALNICA, FIRMA, PE, 1,..  Oznaka poslovne enote mora biti vpisana brez presledkov. Vpisana oznaka poslovne enote je vidna v glavi vsakega izdanega računa. V našem primeru smo vpisali PoslovnaEnota. Zelo pomemben je točen vnos, upoštevanje velikih in malih črk, saj jih program razlikuje.


 • OZNAKA ELEKTRONSKE NAPRAVE: Ponavadi je to številka 1, V kolikor imate več aplikacij oz. blagajn, naslednjo ponavadi vnesete zaporedno številko blagajne, Lahko pa uporabite 20 mestno oznako z vsemi številkami, velikimi in malimi brez stresic. V našem primeru smo vpisali 2.


Primer kako izgleda račun z izbranimi podatki:


RAČUN št. 500:  PoslovnaEnota predstavlja ime poslovnega prostora, št. 2 predstavlja številko elektronske naprave, št. 500 predstavlja zaporedno številko računa.Druga stran pogodbe: • KONČNE DOLOČBE: Vpišete ŠTEVILO MESECEV uporabe aplikacije. Možnosti so: 3 mesece, 6 mesecev, 12 mesecev ali DO PREKLICA. Če nameravate aplikacijo uporabljati več kot 12 mesecev vam priporočamo, da izberete možnost DO PREKLICA. V tem primeru se uporaba aplikacije avtomatično podaljšuje do preklica in po npr. 12 mesecih ni potrebno ponovno izpolnjevati pogodbe in aktivirati licence. Postopek preklica uporabe aplikacije je enostaven in zahteva 1mesečno predhodno odpoved na E-poštni naslov INFO@FiskalPhone.si.
 • MESEČNA UPORABNINA aplikacije je odvisna od časa sklenitve pogodbe. Cenik je objavljen na naši spletni strani www.FiskalPhone.si. Sklenitev pogodbe za 12 mesecev ali DO PREKLICA prinaša najnižjo ceno in številne druge ugodnosti.
 • UPORABNIK: Ime vašega poslovnega subjekta.
 • V: Kraj, kjer ste podpisali pogodbo.
 • DATUM: Vpišete datum s katerim bo aktivirana licenca aplikacije FiskalPhone. Za začetek uporabe od 1 do 15 dne v mesecu se uporabnina obračunava od 1-ga dne v tekočem mesecu, od 16 do 31 dne v mesecu se uporabnina obračunava od 1-ga dne naslednjega meseca.
 • IME IN PRIIMEK: Vpišete ime in priimek odgovorne osebe.
 • PODPIS IN ŽIG: V kolikor poslujete z žigom je nujen žig podjetja. V kolikor podjetje ne posluje z žigom vpišete, da podjetje ne posluje z žigom. Podpisati se mora odgovorna oseba v podjetju.


Spodaj imate pogodbo v PDF obliki, ki jo izpolnite ročno s pisalom. V DOC ali ODT obliki pa podatke vpišete z računalnikom.