Prva dva koraka (1 Davčne skupine, 2 Načini plačila) lahko preskočimo, saj so osnovne nastavitve že prednastavljene. Prav tako ni nujen korak 7.


1 • Izberemo opcijo meni - Nastavitve - Podrobno urejanje in najprej preverimo opcijo davčne skupine. Trenutno veljavni davčni skupini 22% ter 9,5 sta prednastavljeni. Prav tako so prednastavljene nekatere oprostitve DDV glede na razlog oprostitve (Oproščeno, Neobdavčljivo, Obdavčevanje marže). Od 1. januarja 2020 velja tudi 5% davek na knjige, časopise in podoben publikacije.


Novice lahko spremljate na naši spletni strani - davčne blagajne.


V kolikor ponujamo neobdavčljivo storitev, ki ni prednastavljena, jo lahko dodamo z izbiro gumba + (desni zgornji kot ekrana) ,  nato pa v polje naziv/opis napišemo razlog oprostitve. (primer: DDV ni obračunan po 26 čl. ZDDV). Izbrati moramo še gumb Oproščeno in potrditi izbiro.


V kolikor smo v nastavitvah izbrali, da nismo zavezanec za DDV, se davek ne bo obračunal, izpis DDV ni obračunan po 94. čl. ZDDV1 pa bo dodan avtomatično na dnu računa.
2 • Nato izberemo polje meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Način plačila. Prednastavljene opcije so gotovina, kartica in TRR. TRR pa pomeni, da bo plačilo izvedeno negotovinsko na poslovni račun. Opcija kartice je posplošena, saj zadostuje za obračun kartičnih POS slipov. Če pa vseeno želimo poimensko specifikacijo kartic (recimo MasterCard, AmEx...) dodamo nov način plačila z izbiro gumba  + (desni zgornji kot ekrana) , dodamo Naziv (npr. Diners) in nato v polju tip izberemo kartice.
3 • Sedaj lahko začnemo vnašati artikle in skupine artiklov. Najprej določimo skupine, kamor bomo razvrstili artikle, na primer hrana, pijača, topli napitki. Izberemo polje meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Skupine. in nato z izbiro gumba (desni zgornji kot ekrana) dodamo skupino. Vnesemo Naziv skupinevrstni red prikaza, barvo, ter po potrebi šifro MAT.
4 • Sedaj lahko začnemo vnašati artikle: Izberemo polje meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Artikli, nato z gumbom + (desni zgornji kot ekrana) dodamo posamezni artikel. Vnesemo naziv artikla. POZOR: Kadar imamo opravka z artikli, kjer enota mere ni enaka obračunski količini, lahko artiklu dodamo tudi opis: (primeri: gosti sok, steklenička, 0,25l, žemlja, mala 0,15 dag). Knjigovodsko bosta tako steklenička kot žemlja namreč zavedeni kot 1 komad. Nato vnesemo bruto Ceno artikla, izberemo Skupino, kamor bomo dodelili artikel, vnesemo količinsko mero (kg, l, itd).


Pri vnosu količinske mere imamo dve dodatni opciji in sicer Vedno vprašaj za količino in Najbolje prodajano. Opcijo vedno vprašaj za količino bomo izbrali za postrežne artikle, praviloma vedno, ko imamo opravka s tehtnico. Tako nam bo sistem takoj po izbiri artikla ponudil meni za vnos količine, brez da bi potrebovali to storiti ročno. Z izbiro opcije Najbolje prodajano bo izbrani artikel na voljo tudi v skupini Najbolje prodajani.


V nadaljevanju opcijsko izberemo barvo gumba artikla, v prednastavitvi bodo posamezni artikli v isti skupini enake barve. Po potrebi vnesemo šifro MAT, to je šifra artikla, ki jo lahko določimo sami ali pa uporabimo črtno kodo, ki se nahaja na artiklu. V tem primeru lahko kodo artikla tudi skeniramo s pritiskom na mini črtno kodico ob polju. Po želji lahko vnesemo tudi skrajšano ime artikla, da se bo lažje prilegalo gumbu z prikazom artikla.
5 • Vrnimo se v osnovni meni meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Operaterji in dodajmo operaterje, ki bodo delali z blagajno. Novege operaterja dodatmo s pritiskom na + (desni zgornji kot ekrana) in določimo kakšne ima pravice. Za glavnega operaterja izberemo opcijo Lahko vse (admin). Za dodajanje novih operaterjev izberemo + (desni zgornji kot ekrana), nato pod Oznaka vnesemo ime operaterja in geslo. V opcijskih poljih mu dodelimo pravice (Lahko vse, Dovoljen zaključek blagajne, Prepovedano periodično poročilo, Dovoljeno storniranje računov, Dovoljen ročni vnos cene).
6 • Na koncu uredimo še glavo in nogo računa: ponavadi je to ime podjetja, v nogi (na dnu) računa pa je prednastavljeno besedilo Hvala za obisk, na sliki pa Hvala za zaupanje .... Če hočemo narediti med vrsticami razmak, je potrebno na začetku prazne vrstice narediti presledek.
7 • Zadnji gumb meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Kupci je namenjen vnosu naših kupcev, ki jih bomo vnesli kasneje. Praksa je, da se kupce vnaša ob izdaji polnega računa ali pa pred nastopom dela, če gre za nadaljno prodajo ali storitev. Kupce je dobro vnesti prej, če vemo kateri bodo, da ne izgubljamo časa ob opravljanju dela.