Nastavitve vaše tablice oz. telefona (Android naprave):

  • Najprej je potrebno poiskati nastavitve Android sistema na vaši tablici ali telefonu. V nastavitvah poiščemo Bluetooth, ki ga vključimo. Nekatere naprave imajo samodejno iskanje naprav, ki so v bližini, nekaterim pa je potrebno ukazati, da naj poiščejo naprave v bližini. Seveda je potrebno vaš tiskalnik najprej prižgati.
  • Nato moramo naprave - Android tablico ali telefon ter tiskalnik seznaniti med seboj. Koda, ki jo je potrebno vtipkati je ponavadi 0000 (4ךtevilka 0) ali 1234, drugače pa je potrebno pogledati navodila, ki so priložena tiskalniku.
  • Če imate seznanjenih več naprav oz. tiskalnikov vam svetujemo, da naprave "odseznanite" oz. odstranite ali pa si zapišite ime vašega novega tiskalnika.
  • Ko sta napravi seznanjeni, lahko zapremo nastavitve Android naprave, seveda s vklopljenim Bluetoothom.Ikona za nastavitve v Androidu se razlikuje od naprave do naprave.V Nastavitvah izberemo Bluetooth in seznanimo napravi - tablico/telefon in tiskalnik.


 


  Nastavitve aplikacije FiskalPhone:

  • Vključimo aplikacijo FiskalPhone ter gremo pod Nastavitve aplikacije FiskalPhone.
  • Ob Prijavi v oblak, prva točka nastavitev, se nam avtomatsko kreira Google cloud / Google oblak tiskalnik. To je tiskalnik, ki nam lahko zapisuje račune, zaključke blagajn Z ter druga poročila in izpise v PDF formatu datotek na vašem Google drive-u.
  • Izberemo Izpis/Upravljanje s tiskalniki ter dodamo Bluetooth tiskalnik tako, da izberemo v zgornji vrstici.
  • Pritisnemo 4 črtice v zgornjem desnem delu zaslona in na spuščenem seznamu, bi se moral pojaviti vaš novi tiskalnik, ki ga izberemo s pritiskom nanj ter tipko potrdi v zgornji vrstici zaslona. Tiskalniku lahko nastavimo tudi poljubno kodno tabelo nabora znakov - šumniki in drugi znaki. Če vam tiskalnik narobe tiska šumnike izberite drugo kodno tabelo preizkusite natisniti račun z novim naborom.
  • Izberemo Izpis/Tiskalnik računov 1 ter izberemo željen tiskalnik.


Namestitev tiskalnika - natančna navodila >> Dodatne nastavitve tiskanja

Tiskalnik računov 2 (meni - Nastavitve - Napredno - Tiskalnik računov 2)


Ta opcija nam omogoča tiskanje več računov ob izdaji. Če npr. izberemo za drugi tiskalnik istega, kot ga že imamo, nam bo aplikacija vedno natisnila original račun in kopijo.

Pod to opcijo torej lahko nastavimo hkratni tisk računa na drugem tiskalniku npr. v kuhinji ali pa npr. izberemo Google cloud tiskalnik, če želimo kopijo računa v PDF formatu na Google drive-u.● Tiskalnik poročil 2 (meni-Nastavitve-Napredno-Tiskalnik poročil 2)

Tukaj izberemo tiskalnik na katerega se dodatno tiskajo poročila in drugi izpisi. Če npr. želimo mesečno poročilo v PDF formatu, bomo izbrali Google cloud tiskalnik ter poročilo poiskali v svojem Google drive-u.Podrobna navodila, kako namestiti tiskalnik:

https://fiskalphoneslo.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000088561-nastavitev-bluetooth-tiskalnika