Prednastavljena tovarniška nastavitev izklopa tiskalnika Bixolon je 15 minut. To lahko spremenimo na sledeč način:


Najprej v računalnik namestimo gonilnike za tiskalnik Bixolon. Najnovejše gonilnike in drugo programsko opremo najdemo na naslednji povezavi:


http://www.bixolon.com/html/en/download/download_product.xhtml?prod_id=18 (WINDOWS DRIVER) 


Izberemo ustrezno datoteko, npr., če uporabljamo OS WINDOWS, izberemo datoteko: software_spp-r200ii_windows_driver_v2.1.4.zip.

Datoteko razpakiramo in zaženemo program. Najprej pritisnemo naprej (next), pri naslednji izbiri pa lahko izberamo med naslednjimi povezavami računalnika in tiskalnika preko port-ov, kot je prikazano na spodnji sliki:


1. Serial port (povezava Bluetooth): izberemo port 12

2. USB port (če je tiskalnik povezan z USB kablom) ali

3. Wireless LAN (če je tiskalnik povezan preko WI-FI omrežja): vpišemo IP naslov preko katerega je računalnik povezan z tiskalnikom. Port 9100 je standard in ga ne spreminjamo.


Predlagam, da izberete opcijo 1 in port 12 (povezava preko bluetootha).


Sedaj potrebujemo še program za spreminjanje nastavitev tiskalnika Bixolon. Program najdete na priloženem CD-ju in sicer pod rubriko UTILITIES/unified utility/Software_SPP-R200II Unified Mobile Utility for PC V3.1.1 ali na spletni povezavi:


http://www.bixolon.com/html/en/download/download_product.xhtml?prod_id=18 (Unified Mobile Utility) 

Program razpakiramo in namestimo na računalnik. Na namizju se nam pojavi ikona      


Sedaj prižgemo tiskalnik Bixolon. Na svojem računalniku zaženemo program NASTAVITVE BLUETOOTH ali NAPRAVE BLUETOOTH (odvisno od vašega OS) ter povežemo računalnik in tiskalnik. Računalniku ukažemo da seznani naprave ter vtipkamo kodo za seznanitev 0000 (nič, nič, nič, nič)
Zaženemo program , ki smo ga predhodno namestili, ta pa nam ponudi naslednje izbire (spodnja slika):

Za interface (vmesnik povezave) izberemo Serial/RS232C (BLUETOOTH) ali USB (povezava preko kabla) ali TCP/IP (povezava preko WI-FI), kot je to razloženo v poglavju, zgoraj pod točko 1, 2 ali 3.


Izbrali smo Interface: Serial/RS232C, saj je naš tiskalnik že povezan z računalnikom preko bluetooth-a. Za port izberemo 12 ali 13. Vse drugo pustimo in ne spreminjamo.


Sedaj kliknemo Virtual Memory Switch Maneger in odpre se nam novo okno. V kolikor se vam izpiše napaka: Port open error, napravi nista pravilno povezani (odseznanite napravi in jih ponovno seznanite preko bluetootha) ali pa sta povezani preko drugega porta (poizkušajte najti pravi port, navadno 12 ali 13, lahko pa tudi 4 ali 3). 
Kliknite zgornji jeziček Printer Settings 2 in odpre se:In tu lahko nastavimo in sicer pod vrstico Auto Power Off Time (Not Connected):


Če izberemo 0 (nič) se tiskalnik nikoli ne bo avtomatsko ugasnil. Druge opcije so od 1 do 90 minut in pomenijo, da se tiskalnik samodejno ugasne po npr. 30 minutah nedelovanja, če smo v rubriko Auto Power Off Time (Not Connected), vpisali 30.


Sedaj je potrebno vse skupaj shraniti (tipka Save), počakati da tiskalnik stiska nove nastavitve, nato pa ga je potrebno resetirati, kar naredimo tako, da ga ugasnemo in ponovno prižgemo.