Ceno artikla lahko nastavimo tik preden račun natisnemo. Na manjših napravah (telefonih) in večjih (tablicah), se postopek malce razlikuje zaradi različnega prikaza.


Na talefonu moramo najprej klikniti PLAČILO, da pridemo na račun z vsemi artikli. Na seznamu potem pritisnemo izbran artikel. Če pritisnemo X Nna levi strani ekrana, ga bomo iz seznama izbrisali.Ker je na tablicah pogled prilagojen, lahko kadarkoli med delom kliknemo na artikel in spremenimo ceno.

Ko artikel izberemo s pritiskom nanj, se nam pojavi posebno okno, v katerem lahko vpišemo novo ceno, tako da pritisnemo na znak X. Vpišemo željeno število in pritisnemo OK.


 


Program omogoča direktno spremembo cene, a jo pri uporabi odsvetujemo, saj mora biti po zakonu cena na računu ista, kot je na ceniku, tako da utegnete imeti težave z inšpekcijo. Po zakonu mora biti na računu popust označen, tako da je pravilen postopek ta, da ceno zmanjšate v %.


To storimo tako, da pritisnemo % in izberemo željen popust v odstotkih.