Izberemo polje meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Artikli, nato z gumbom + (desni zgornji kot ekrana) dodamo posamezni artikel. Vnesemo naziv artikla. POZOR: Kadar imamo opravka z artikli, kjer enota mere ni enaka obračunski količini, lahko artiklu dodamo tudi opis: (primeri: gosti sok, steklenička, 0,25l, žemlja, mala 0,15 dag). Knjigovodsko bosta tako steklenička kot žemlja namreč zavedeni kot 1 komad. Nato vnesemo bruto Ceno artikla, izberemo Skupino, kamor bomo dodelili artikel, vnesemo količinsko mero (kg, l, itd).


Pri vnosu količinske mere imamo dve dodatni opciji in sicer Vedno vprašaj za količino in Najbolje prodajano. Opcijo vedno vprašaj za količino bomo izbrali za postrežne artikle, praviloma vedno, ko imamo opravka s tehtnico. Tako nam bo sistem takoj po izbiri artikla ponudil meni za vnos količine, brez da bi potrebovali to storiti ročno. Z izbiro opcije Najbolje prodajano bo izbrani artikel na voljo tudi v skupini Najbolje prodajani.

 

V nadaljevanju opcijsko izberemo barvo gumba artikla, v prednastavitvi bodo posamezni artikli v isti skupini enake barve. Po potrebi vnesemo šifro MAT, to je šifra artikla, ki jo lahko določimo sami ali pa uporabimo črtno kodo, ki se nahaja na artiklu. V tem primeru lahko kodo artikla tudi skeniramo s pritiskom na mini črtno kodico ob polju. Po želji lahko vnesemo tudi skrajšano ime artikla, da se bo lažje prilegalo gumbu z prikazom artikla.


Naziv kratki - to je naziv, ki bo viden na ekranu z artikli. Na računu pa bo še vedno natisnjen celotni Naziv in ne Naziv kratki.


POZOR !!! - Ko je artikel enkrat natisnjen na računu, njegovega naziva ni več mogoče spreminjati. Če hočete spremeniti naziv, morate ustvariti nov artikel.