Če želimo spremeniti/dodati glavo in nogo računa, pritisnite meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Glava računa oz. Noga računa.


Glava računa - tu morate obvezno vpisati podatke vašega podjetja: naziv in naslov podjetja. Davčna številka podjetja se avtomatsko izpiše, saj jo program prebere iz nameščenega certifikata.


V nogi (na dnu) računa pa je prednastavljeno besedilo Hvala za obisk, na sliki pa Hvala za zaupanje .... Če hočemo narediti med vrsticami razmak, je potrebno na začetku prazne vrstice narediti presledek.