Na eni napravi in znotraj iste aplikacije si lahko ustvarite dodatno virtualno blagajno. Potrebujete jo lahko za izdajanje polnih računov), za dodatno delo na terenu ... Računi imajo potem različno oznako od obstoječih, kar reši morebitne težave pri računovodskih opravilih.


Aplikacija FiskalPhone lahko tiska vse vrste računov: poleg polnih in poenostavljenih računov tudi račune-dobavnice in celo negotovinske fakture. Zaradi ločenih poročil za potrebe davčnega nadzora je potrebno v primeru, da bomo na primer poleg maloprodaje vršili tudi dobavo blaga ali tiskali negotovinske račune, namestiti dodatne virtualne blagajne. Te delujejo znotraj iste aplikacije na način, da ustvarijo virtualno ločen „poslovni prostor“ in so v poročilih tako ločene.

Kot primer navedimo opcijo tiskanja računov-dobavnic za dobavitelje: praksa je, da dobavitelj ob dostavi blaga natisne dokument račun-dobavnica v dveh izvodih, ki ju kupec podpiše in nato račun plača na TRR dobavitelja. V tem primeru bomo kreirali novo virtualno blagajno z izbiro gumba Dodatne virtualne blagajne in nato z gumbom +.Najprej vnesemo Oznako elektronske naprave (v našem primeru Dobavnica - tale oznaka bo vidna na računu), Opis - Blagajna 2. Številko začetnega računa - 1. Ter Naziv dokumenta ( v našem primeru se bo dokument imenoval Dobavnica). V polje Dodatna glava lahko vnesemo dodatno glavo (v našem primeru  smo vpisali - Dodatna glava -). V polje Dodatna noga pa smo vpisali (pikice in TRR). Izberemo Število kopij in izberemo obliko računa Poenostavljeni.


Ko boste izstavljali naslednji račun, vas bo program vprašal, na katero blagajno ga želite narediti. Ta račun bo imel tudi drugačno oznako.


 


Ko izberemo Blagajna 2, imamo sedaj oznako računa 1-Dobavnica -2 (Skripec je prvotna oznaka elektronske naprave, VKR pa virtualna oznaka elektronske naprave. 2 je v tem primeru zaporedna številka računa.


Na računu sta tudi vidna dodatna glava in dodatna noga.


POZOR !!! Virtualnih blagajn ni mogoče kar brisati in spreminjati. Spremenimo lahko le opis.