V kolikor imamo na primer v lokalu več miz, se lahko naročila pomnijo in račun zaključimo ob plačilu. Za uporabo te funkcije smo morali najprej v nastavitvah nastaviti število pomnilniških mest. (meni - Nastavitve - Napredno - Pomnjenje naročil) Izbira pomnilniških mest ni nujna, lahko jih je tudi 0, v tem primeru nimamo ikone na shranjevanje naročil vrhu ekrana.


 


●  Vnos novega pomnilniškega mesta


Ob izbiri artikla, oz. več njih, lahko artikel shranimo na želeno pomnilniško mesto. Namesto da bi izdali Račun, izberemo opcijo Shrani. Dobimo spisek pomnilniških mest in si izberemo kam želimo shraniti. Pod Pregled imamo izpisano, kaj shranjujemo.


Sedaj lahko kadarkoli pritisnemo ikono za shranjevanje in dobimo izpis pomnilniških mest. Katermo pomnilniško mesto je izbrano pa vidimo označeno s številko #1, #2 ... na spodnjem delu ekrana.
●  Dodajanje artiklov na obsoječe pomnilniško mesto


Če želimo dodati artikel na že obstoječo mizo, lahko to storimo na 2 načina.


- izberemo ikono za shranjevanje in željeno mizo/memo. Tukaj imamo sedaj spisek vseh artiklov in enostavno dodamo še druge, ki se ob izbiri avtomatsko prištevajo naročilu. Bodimo pozorni, katero številko memo/mize imamo zbrani, ki se nahaja spodaj pred tekstom PLAČILO. V našem primeru #1.


- Izberemo ikono za shranjevanje.

Pritisnemo Pregled, tako da ni izbrana nobena miza.

Nato izberemo artikel.

Pritisneo Plačilo.

Izberemo Shrani..

Izberemo memo/mizo, kateri želimo dodati nove artikle.