Dnevno poročilo ali Dnevni zaključek je priporočljivo delati zaradi zakonodaje, saj tako natanko vemo, kakšno je dnevno stanje v blagajni. Poleg tega je zaključke dobro delati zaradi preglednosti in varnosti podatkov.


VARNOST PODATKOV !!! Zaradi varnosti podatkov je priporočljivo delati zaključke blagajne in imeti izbrano opcijo Shranjevanje prometa.


Dnevni zaključek naredimo tako, da izberemo meni - Poročila - Dnevno poročilo/Z.


Pojavi se nam okno z dnevnim poročilom. Za dnevni zaključek blagajne pritisnemo Z v zgornjem desnem vogalu.


V naslednjem koraku nas program vpraša za potrditev in kliknemo DA in poročilo se nam natisne. Če ne želimo poročila natisniti, izbere za tiskalnik opcijo "Shrani v Google drive" in tako se nam bo izvozil le PDF dokument na Google drive.


- Navodila - Kako shraniti poročilo v PDF obliki.


Katere postavke oz. kategorije bomo imeli v dnevnem poročilu si izberemo v meni - Nastavitve - Napredno - Dnevno poročilo.


Tu si izberemo, katere postavke oz. kategorije želimo imeti v dnevnem poročilu.


VARNOST PODATKOV !!! Zaradi varnosti podatkov je priporočljivo delati zaključke blagajne in imeti izbrano opcijo Shranjevanje prometa.


Če želimo, da se ob vsakem dnevnem zaključku vsi podatki shranijo tudi na Google drive, moramo to opcijo označiti meni - Nastavitve - Napredno - Shranjevanje prometa oz. Shranjevanje matičnih podatkov.


Shranjevanje prometa - če imamo zbrano to opcijo, se nam vedno ob zaključku kompresirana baza podatkov shrani na Google Drive v direktorij / FiskalPhone/backup/ [DŠ] - [oznaka poslovne enote] - [oznaka blagajne].


Če je vaša DŠ 12345678, oznaka poslovnih prostorov PP1, oznaka blagajne 2, se podatki shranijo v mapo / FiskalPhone/backup/12345678-PP1-2 . Ime datoteke je oblika 1372709297095.db.gz


Shranjevanje matičnih podatkov - na Google drive se ob vsakem zaključku shranijo matični podatki. To so podatki o artiklih, skupinah, operaterjih... Tej podatki pridejo prav, ko jih želimo prenesti na drugo blagajno.