FURS je junija 2016 natanko predpisal obliko datotek, ki jih mora program izvoziti, če inšpektor to zahteva. Datoteko lahko enostavno pošljete na zahtevan e-mail ali pa shranite na svoj Google drive. Te datoteke so namenjene zgolj inšpektorjem. 


Izberemo meni - Poročila - Izpis FURS.Pojavi se nam ekran, na katerem izberemo poljubno časovno obdobje oz. obdobje, za katerega od nas inšpektor zahteva poročilo. Če imamo nastavljenih več virtualnih blagajn, si pod izbiro Za blagajno izberemo pravo.Ko pritisnemo Pošlji, se nam pojavi sistemsko okno "Za nadaljevanje uporabi", kjer si izberemo ikono za elektronsko pošto in pritisnemo SAMO TOKRAT. Elektronski pošti se avtomatsko priložijo datoteke:  IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT, IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT in OVOJNICA.TXT.Če namesto opcije Pošlji izberemo Shrani v oblak, se nam datoteke  IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT, IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT in OVOJNICA.TXT shranijo na izbran Google drive.