Elementi računov in poročil


Tiskalnik računov 2 - če si izberemo za dodatni tiskalnik istega, kot je primarni tiskalnik, bomo takoj dobili kopijo računa. Se pravi, da bo tiskalnik natisnil dva računa. Če izberemo "Shrani v Google drive", se nam bo PDF račun kreiral na Google drive.


Tiskalnik poročil 2 - po potrebi si izberemo drugi tiskalnik poročil. Velja isto kot za Tiskalnik računov 2.


Oblika računa - preklapljamo med Poenostavljenim in Polnim računom. Če nismo davčni zavezanci, imamo na izbiro le Poenostavljeni, saj se DDV v tem primeru ne obračuna. Polni račun - več >>


Pošiljanje SMS-a - številka mobilnega telefona, na katerega se avtomatično pošilja zaključek blagajne.


Pošiljanje E-pošte - E-poštni naslovni ločeni z vejico, na katere se avtomatično pošilja poročilo zaključkov blagajne.


Naslov ponudbe - vpišemo dodatno glavo oz. naslov za ponudbo/ dobavnico/ predračun. Ponudba več >>


Noga ponudbe - vpišemo dodatno nogo za ponudbo/dobavnico/predračun. Ponudba več >>


Dnevna poročila - izberemo elemente, ki jih želimo imeti v Dnevnem zaključku Z oz. v dnevnem poročilu. Več >>


Periodično poročilo - izberemo elemente, ki jih želimo imeti izpisane v Periodičnem poročilu. Več >>Uvoz/Izvoz podatkov

Shranjevanje prometa - če imamo izbrano to opcijo, se nam ob vsakem Dnevnem zaključku Z na Google drive shrani ves promet. Na Google drive se kreira arhiv vseh podatkov blagajne. Ista datoteka se uporablja pri prenosu blagajne na drugo napravo.


Shranjevanje matičnih podatkov - če imamo izbrano to opcijo, se nam ob vsakem Dnevnem zaključku Z na Google drive shranijo matični podatki (artikli, skupine, operaterji, načini plačila).


Hitri uvoz podatkov - če imamo izbrano to opcijo, se uvoz podatkov avtomatično izvede iz izbrane tabele v oblaku.


Root za uvoz podatkov - izberemo mapo na Google drive, v kateri se začne iskanje datoteke.


Shranjevanje računov - izbira omogoča shranjevanje podatkov posameznih računov v tabeli na Google driveFiskalizacija


FURS geslo - zamenjam FURS geslo za prevzem in namestitev certifikata. Uporabite samo v izjemnem primeru.


Pregled sprememb - Pregled prijav sprememb naslova, delovnega časa poslovnega mesta FURSU.Zapiranje delovnega mesta - prijava zapiranja delovnega mesta davčni upravi.


Fiskaliziraj TRR - ali naj se negotovinski računi pošljejo v fiskalizacijo. Ker je to obvezno, je opcija v osnovi že vključena.Razno


Dodatna valuta - izberemo si dodatno valuto, ki bo izpisana na računu. Ročno moramo vnesti tudi menjalni tečaj in tega spreminjati glede na aktualno stanje - opcija Tečaj.


Oznaka valute - oznaka dodatne valute.


Tečaj - menjalni tečaj dodatne valute, ki ga moramo ročno usklajevati z uradnim menjalnim tečajem.


Dodatna potrditev - opcijo izberemo, kadar želimo dodatno potrjevanje pri kritičnih operacijah v programu.


Sortiranje artiklov - izberite način sortiranja artiklov (po določenem zaporedju, abecedi ali ceni).


Prikaz artiklov - izberemo lahko prikaz artiklov v obliki virtualne tipkovnice (barvnih gumbov) ali pa v obliki seznama.

 

Pomnenje naročil - vnesemo število pomnilniških mest, ki jih imamo (na primer miz v lokalu). Več >>


Povezava je zastarala (sek.) - parameter za povezava s FURSom, v primeru če le ta ne dela. V praksi se je opcija izkazala za nepotrebno.


Socket Timeout (sek.) - parameter za povezava s FURSom, v primeru če le ta ne dela. V praksi se je opcija izkazala za nepotrebno.


Stanje zaloge - omogoča vpis stanja artiklov in poročilo o zalogi. Več >>Virtualne blagajne - možnost namestitev dodatnih virtualnih blagajn poleg osnovne. Več >>Nova verzija - prenesite zadnjo verzijo aplikacije s strežnika.