FiskalPhone ima integrirano možnost osnovnega vodenja stanja zalog in to na sledeč način:


- zaloga se lahko vodi le za artikle po komadih. Ni možnosti vnosa normativov, niti možnosti vnosa sestavljenih artiklov (npr. rum-kola)

- v nastavitvah je treba vključiti stanje zalog ( meni - Nastavitve - Napredno - Stanje zaloge )


                                          

Ko izberemo to opcijo, se nam v poročilih pojavi dodatna izbira - meni - Poročila - Stanje zaloge.Ko vklopimo opcijo Stanje zaloge, moramo v nastavitvah za vsak artikel posebej nastaviti začetno stanje zaloge. Pri urejanju artiklov se pojavi nova rubrika - Začetno stanje, potem ko smo vklopili možnost Stanje zaloge.


POZOR! Ko na novo vpisujete zalogo, morate prej narediti zaključek blagajne, šele tedaj program uskladi zalogo.- pri vsakem zaključku blagajne se stanje osvežuje tako, da se prodana količina odšteje in nova vrednost se na novo vpiše pod Začetno stanje, pri vsakem artiklu.


- v vsakem trenutku lahko preverite stanje zaloge tako, da pritisnete ( meni - Poročila - Stanje zaloge ). Na izpisu vidimo stanje zaloge, število prodanih artiklov in trenutno stanje. Te opcije seveda nimamo, če nismo vklopili Stanje zaloge.


Iz aplikacije je seveda mogoče dobiti tudi točno poročilo o številu prodanih artiklov, po šifri, količini, ceni ... To poročilo se potem uporabi za podatke, ki jih potrebujemo za vpis v program za skladiščenje/materialno poslovanje ali računovodstvo.


Če želite v dnevnem poročilu Z imeti izpis po izbranih artiklih, morate to vklopiti v nastavitvah ( meni - Nastavitve - Napredno - Dnevno poročilo ).