Napredne možnosti

FISKALPHONE NAPREDNE MOŽNOSTI

Ali je mogoče voditi skladišče - stanje zaloge?
 FiskalPhone ima integrirano možnost osnovnega vodenja stanja zalog in to na sledeč način: - zaloga se lahko vodi le za artikle po komadih. Ni možnosti ...
Wed, 15 Jan, 2020 at 3:10 POPOLDAN
Polni račun
Če hočemo izdati polni račun, moramo najprej nastaviti: meni - Nastavitve - Napredno - Oblika računa - Polni.  Če niste davčni zavezanec, te opcije nima...
Thu, 5 Mar, 2020 at 11:10 DOPOLDAN
Povezava z računovodskim programom e-računi
Ker želimo ohraniti aplikacijo Fiskalphone čimbolj enostavno, je poskrbljeno za povezavo z računovodskim programom e-racuni.com. Na ta način uporaba davčne ...
Wed, 15 Jan, 2020 at 3:23 POPOLDAN
Tiskanje in pošiljanje računov iz programa e-računi
S klikom na Izdani računi lahko vidimo uvožene račune, ki so številčeni enako kot računi v aplikaciji Fiskalphone RAČUN PE1-Naprava01-13, 14 .... Krit...
Wed, 15 Jan, 2020 at 3:26 POPOLDAN
Shranjevanje podatkov o računih v google preglednico/tabelo
Pozor - če se postopka lotimo po nekaj letih uporabe blagajne, bo program porabil kar precej časa, da izvozi vse račune v tabelo. Porbljen čass je odvisem o...
Wed, 27 Maj, 2020 at 4:04 POPOLDAN