Pozor - če se postopka lotimo po nekaj letih uporabe blagajne, bo program porabil kar precej časa, da izvozi vse račune v tabelo. Porbljen čass je odvisem od števila izdanih računov, lahko pa traja tudi 15 minut. Novi računi se bodo shranjevali sproti, ob predpostavki, da ste povezani na splet.


Na Google drive ustvarimo novo preglednico.Zgoraj vtipkamo ime. V našem primeru Fiskalphone-računi.


Sedaj v aplikaciji izberemo meni - Nastavitve - Napredno - Shranjevanje računov. Odpre se Google drive/oblak, na katerega smo prijavljeni. Tu označimo tabelo, ki smo jo prej ustvarili. V tabeli se bodo pojavili podatki o vseh računih, ki jih imamo na Kontrolnem traku. Novi računi se bodo shranjevali v realnem času oz. ko bo imela aplikacija povezavo.V prvem stolpcu je treba na koncu še spremeniti še obliko zapisa v Datum/ura. To storimo tako, da označimo celoten stolpec s pritiskom na A, potem pa iz menuja izberemo Oblika - Število - Datum/ura.