Če hočemo izdati polni račun, moramo najprej nastaviti: meni - Nastavitve - Napredno - Oblika računa - Polni. 


Če niste davčni zavezanec, te opcije nimate, saj se v vašem primeru na polnem računu DDV ne sme obračunati. Pod obliko računa imate le možnost Poenostavljeni.


Ko vpišemo vse postavke računa, moramo izbrati še Kupca, torej podjetje, na katerega bomo izdali račun. Kliknemo ikono za dodajanje Kupca v zgornjem desnem vogalu - ikona strička poleg %.Če Kupec še ni vpisan, moramo vpisati njegove podatke. Stisnemo ikono + (desni zgornji kot ekrana), vpišemo podatke in vpis potrdimo s pritiskom na Potrdi. Ko je Kupec vpisan, ga moramo le še izbrati/klikniti. Ko enkrat vpišemo kupca, bo ostal na spisku.
Kupce lahko vpišemo preden izdamo račun in jih imamo tako shranjene za naprej. Opcija: meni - Nastavitve - Podrobno urejanje - Kupci. Obstaja pa tudi možnost uvoza Kupcev iz google tabele.