Ker želimo ohraniti aplikacijo Fiskalphone čimbolj enostavno, je poskrbljeno za povezavo z računovodskim programom e-racuni.com. Na ta način uporaba davčne blagajne Fiskalphone ostaja preprosta, zahtevne in napredne operacije pa lahko izvedemo v programi e-računi. Prav tako lahko v programu e-računi centralno obdelujemo podatke, če uporabljamo več blagajn, saj lahko iz vseh blagajn uvozimo račune na eno mesto.


Če želimo vzpostaviti povezavo, je treba v programu odpreti novo blagajno, ki ima iste: Oznaka poslovnega prostora in Oznaka elektronske naprave, kot jih imamo izbrane v blagajni Fiskalphone. Oznako poslovnega prostora in oznako elektronske naprave smo si izbrali pri namestitvi certifikata. Najlažje jih izvemo tako, da pogledamo na račun meni - Poročila - Kontrolni trak. Oznake obeh sta vidni v glavi računa. V našem primeru Oznaka poslovnega prostora - PE1 in Oznaka elektronske naprave - Naprava01.


Če želimo v programu odpreti novo blagajno, ki bo povezana z blagajno Fiskalphone, moramo odpreti:

1. Poslovno enoto, če je še nimamo (ta oznaka naj bo ista kot je Oznaka poslovnega prostora v blagajni Fiskalphone).

2. Odpreti novo Blagajno

3. Odpretni Skladišče, če ga še nimamo

4. Vzpostaviti povezavo z blagajno Fiskalphone


1. Odpiranje poslovne enote v programu e-računi.


V zgornjem desnem vogalu Nastavitve - Nastavitve podjetja.


Na levi strani ekrana se nam pojavi meni v katerem izberemo Poslovne enote in Dodaj novo poslovne enoto (spodaj desno).


Za Oznaka PE moramo izbrati PE1, ker mora biti oznaka enaka kot Oznaka poslovnega prostora v aplikaciji Fiskalphone.


Ostale parametre vpišemo skladno z navodili za uporabo programa e-računi (povezava na pomoč e-racuni.com). Ko vpišemo vse potrebno, urejanje zaključimo s pritiskom V redu (desno spodaj).


2. Odpiranje blagjane v programu e-računi


Izberemo Blagajna - Blagajne.

 

Pojavi se nam okno z blagajnami. Za vpis nove kliknemo Vnos nove blagajne (desno zgoraj).Oznaka mora biti ista, kot je Oznaka elektronske naprave v programu Fiskalphone; v našem primeru Naprava01. Za Poslovna enota mora biti izbrana ista, kot Oznaka poslovnega prostora v programu Fiskalphone in smo jo ustvarili v prejšnjem koraku; v našem primeru izberemo PE1 - PoslovnaEnota1.  Obe oznaki v aplikaciji Fiskalphone najdemo, kot je zapisano na začetku teh navodil.


Ostale parametre vpišemo skladno z navodili za uporabo programa e-računi (povezava na pomoč e-racuni.com - glej poglavje Blagajna). Ko vpišemo vse potrebno, urejanje zaključimo s pritiskom V redu (desno spodaj).


3. Odpiranje skladišča v programu e-računi.


Izberemo  Zaloge - Šifranti in nastavitve - Skladišča in Novo skladišče (levo zgoraj).


Pojavi se nam okno, kjer vpišemo podatke o skladišču. Pod oznako Poslovna enota spet izberemo PE1 - PoslovnaEnota1, pod Blagajna pa Naprava01. Podatki se morajo ujemati s tistimi v aplikaciji Fiskaphone (glej začetek teh navodil). Ko vpišemo vse potrebno, urejanje zaključimo s pritiskom V redu (desno spodaj).


4. Vzpostavitev povezave z blagajno Fiskalphone


Izberemo Nastavitve - Nastavitve podjetja. V levem meniju pa pod rubriko Integracija s spletnimi storitvami drugih ponudnikov izberemo Fiskalphone - povezava z mobilno davčno blagajno. V oknu Integracija s Fiskalphone kliknemo na Dodaj novo povezavo s Fiskalphone.


Tu si izberemo iste podatke, kot smo jih vpisali v prejšnjih treh korakih:

Poslovna enota naj bo PE1 - PosovnaEnota1

Pod Blagajna izberemo Naprava01

Skladišče pa, v našem primeru, Fiskalphone-sklad-test-Fiskalphone.


Ko imamo enkrat izbrano blagajno pritisnemo Vključi sinhronizacijo in pojavi se nam opcija Prenesi podatke zdaj, ki jo pritisnemo, če želimo prenesti račune. Prvič, ko to storimo, se moramo prijaviti na Google račun/Google oblak, na katerega smo prijavljeni tudi v aplikaciji Fiskalphone.


Za vnos računov imamo dve opciji. Izberemo si tisto, ki nam ustreza in pritisnemo V redu. Za vnos računov je treba počakati kar nekaj časa (lahko tudi 5 minut in več, odvisno od števila računov, ki jih je treba uvoziti), tako da operacije ne prekinjajte.


Uvoz računov se prikaže naprej z ustrezno animacijo.


Potem dobimo še sporočilo o uspešno uvoženih računih.


Če slučajno uvozimo račune, ki so že v programu e-računi, nam program to sporoči - Račun že obstaja. Računi se tako ne morejo podvajati.


S klikom na Izdani računi lahko sedaj vidimo uvožene račune, ki so številčeni enako kot računi v aplikaciji Fiskalphone RAČUN PE1-Naprava01-13, 14 ....


S tako uvoženimi računi sedaj razpolagate v programu e-računi. Če bi jih radi natisnili ali poslali preko elektronske pošte, poglejte članek: Tiskanje in pošiljanje računov iz programa e-računi.